MENU
     Hlavná stránka
     Školenie OOU
     Bezpečnostný projekt
     Bezpečnostný správca
     Konzultačná činnosť
     Novinky

Novinky

Sledujte nás na TwitteriSledujte nás na Facebooku
 
Kompletný prehľad o novinkách v oblasti ochrany osobných údajov, najnovších upresneniach a metodických pokynoch nájdete tu.
                                                               O nás   |  Kontakt  |  Mail

BEZPEČNOSTNÉ PROJEKTY

    V zmysle zákona 122/2013 Z.z. za bezpečnosť osobných údajov zodpovedá prevádzkovateľ a sprostredkovateľ tým, že ich chráni pred náhodným ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania. Na tento účel prijme primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania.

        Ponúkame Vám vypracovanie bezpečnostného projektu v zmysle Zákona 122/2013 Z.z. s odbornou garanciou a pravidelnou aktualizáciou. Viac informácií nájdete v sekcií Bezpečnostné projekty.


 ŠKOLENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

        Školenie o ochrane osobných údajov v zmysle Zákona 122/2013 Z.z. slúži na:

  • oboznámenie sa s problematikou ochrany osobných údajov, so zákonom 122/2013 Z.z. a novelou zákona č. 84/2014 Z.z.,
  • ako príprava na skúšku pre osoby, ktoré budú prevádzkovateľmi poverené ako osoby zodpovedné za dohľad nad ochranou osobných údajov,
  • poučenie oprávnených osôb v zmysle §21 zákona 122/2013 Z.z.
  • prehľad hlavných zmien v právnej úprave ochrany osobných údajov podľa nariadenia EP a R (EU) 2016/679 z 20. apríla 2016 (Nariadenie GDPR).

Podrobnejšie informácie nájdete v sekcií školenie o ochrane osobných údajov


                BEZPEČNOSTNÝ  SPRÁVCA             

        Vzhľadom ku dlhoročným skúsenostiam v oblasti bezpečnosti a spracovania osobných údajov sme pripravili túto službu s cieľom zabezpečiť pre klientov bezpečnú prevádzku informačného systému, pravidelnými kontrolami predchádzať prípadným bezpečnostným incidentom. V prípade bezpečnostného incidentu riešiť vzniknutú situáciu tak, aby sa zamedzilo zneužitie osobných údajov alebo ich únik mimo chránené priestory spoločnosti.

Podrobnejšie informácie nájdete v sekcií Bezpečnostný správca.           


Informačný servis
Pridajte sa do nášho informačného systému a budete informovaní­ o novinkách v oblasti ochrany osobných údajov.


© 2006-2017 AMAVEX