Homeoffice

Po vyhlásení mimoriadneho stavu a zavedení prísnych karanténnych opatrení vyzvali hlavný hygienik, premiér aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny zamestnávateľov, aby ľuďom umožnili  pracovať čo najviac z domu. Z doteraz často prezentovaného zamestnaneckého benefitu sa stáva nevyhnutnosť, na ktorú sme však doteraz na Slovensku neboli veľmi zvyknutí. Podľa európskeho štatistického úradu Eurostat totiž túto možnosť doteraz využívalo pravidelne iba […]

Continue Reading

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR

Schválené znenie zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zákonom sa slovenský právny poriadok harmonizuje s nariadením (GDPR). Zákon č. 18/2018 Z. z. je dostupný na portáli Slov-lex. Zákon nadobudne účinnosť dňom 25.5.2018.

Continue Reading

Novela zákona o ochrane OU.

           Dňa 19.12.2017 podpísal prezident Slovenskej republiky zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon nadobudne účinnosť dňa 25.5.2018 a zruší zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Schválené znenie zákona je možné pozrieť si na stránke Národnej rady SR.

Continue Reading