Bezpečnostná správa

Čo ponúkame

 • riadenie a správa všetkých bezpečnostných funkcií,
 • inštalácia bezpečnostných podsystémov,
 • prevádzka bezpečnostných podsystémov,
 • riešenie bezpečnostných incidentov,
 • kontrola súborov s auditným záznamom,
 • kontrola dodržiavania bezpečnostných opatrení v informačnom systéme,
 • riadenie činnosti pri poruche alebo havárii informačného systému,
 • vzdelávanie používateľov v oblasti bezpečnosti.

      

Bezpečnostný správca

Definuje a určuje rozsah monitoringu udalostí dôležitých z hľadiska bezpečnosti systému, stará sa o to, aby bola zabezpečená funkčnosť monitorovacích prostriedkov, posudzuje aktuálny stav bezpečnosti informačného systému, v súčinnosti s osobou zodpovednou za dohľad nad ochranou OU (v prípade neustnovenia zodpovednej osoby s oprávnenou osobou) navrhuje vedeniu spoločnosti opatrenia na elimináciu hrozieb úniku, straty alebo zneužitia osobných údajov.

V prípade, že by ste potrebovali informácie doplniť alebo upresniť, neváhajte nás kontaktovať, veľmi radi Vám poskytneme viac informácií.

Kontaktný formulár

  Potvrdte prosím, že ste človek. Označte Dom.

  Zdieľaj