Bezpečnostný zámer

Bezpečnostný zámer vymedzuje základné bezpečnostné ciele, ktoré je potrebné dosiahnuť na ochranu informačného systému pred ohrozením jeho bezpečnosti. Bezpečnostný zámer obsahuje najmä:

  • Formuláciu základných bezpečnostných cieľov a minimálne požadovaných bezpečnostných opatrení,
  • Špecifikáciu technických, organizačných a personálnych opatrení na zabezpečenie ochrany osobných údajov v informačnom systéme a spôsob ich využitia,
  • Vymedzenie okolia informačného systému a jeho vzťah k možnému narušeniu bezpečnosti,
  • Vymedzenie hraníc určujúcich množinu zvyškových rizík.

V prípade, že by ste potrebovali informácie doplniť alebo upresniť, neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktný formulár

    ,