Ako Vás pripraví na GDPR spoločnosť AMAVEX s.r.o. ?

GDPR

Pre klientov, ktorí nemajú spracovanú a implementovanú dokumentáciu v zmysle predchádzajúcej legislatívy, vykonávame analýzy súčasného stavu metód, spôsobov spracovania osobných údajov, t.j. realizujeme prvú fázu prechodu na štandard GDPR. Klienti, ktorí majú prijaté všetky opatrenia v zmysle predchádzajúcej legislatívy, majú túto prvú fázu už splnenú. Následne v zmysle zákona a všetkých vykonávacích naridení realizujeme  druhú fázu implementácie pravidiel v zmysle štandardu GDPR do praxe (aktualizácia kompletnej dokumentácie do formátu požadovanom štandardom GDPR).