Ako sa na GDPR pripraviť?

GDPR

Prechod na GDPR sa začína analýzou aktuálneho stavu spracovania a bezpečnosti ochrany údajov vo firme. Na základe zisteného stavu následne pripravíme a  implementujeme bezpečnostnú dokumnetáciu v zmysle špožiadaviek GDPR,  upresnení komisiou EÚ a Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.