Čo je GDPR ?

GDPR

General Data Protection Regulation – voľne preložené: Všeobecné pravidlá na ochranu dát

GDPR je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. 04. 2016, ktoré sa týka ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Nariadenie GDPR je všeobecne záväzné pre všetky členské štáty EU a tieto ho musia implementovať do praxe. Týmto nariadením dochádza k plošnému nahradeniu v súčasnosti platných zákonov o ochrane osobných údajov vo všetkých krajinách EÚ.