Čo sa pre firmy zmení prechodom na GDPR?

GDPR

Zhoda predchádzajúcej legislatívy (zákon č. 122/2013 Z. z.) s nariadením GDPR je zhruba na 80%. Základné formy, postupy a pravidlá pre spracovanie osobných údajov sa nemenia, mení sa forma a kritériá pre aplikáciu pravidiel do praxe. Niektoré postupy a činnosti sa oproti predchádzajúcemu legislatívnemu stavu v Slovenskej republike zjednodušia. V zásade platí, že kto mal prijaté všetky opatrenia na ochranu osobných údajov v zmysle predchádzajúcej legislatívy (zákon č. 122/2013 Z. z. a súvisiace právne predpisy), nebude pre neho prechod na štandard GDPR predstavovať žiadny väčší problém.