Koho sa týka GDPR?

GDPR

Obdobne ako predchádzajúca legislatíva v oblasti  ochrany osobných údajov (zákon č. 122/2013 Z. z.), aj nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o GDPR sa vzťahuje na všetky subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje. Takže v tejto veci sa nič zásadné nemení.