Home

AMAVEX, s.r.o. je spoločnosť zaoberajúca sa viac ako 10 rokov poskytovaním komplexných služieb v oblasti ochrany osobných údajov, podnikateľským a ekonomickým poradenstvom, účtovnými a administratívnymi službami.

Hlavná činnosť spoločnosti spočíva v oblasti ochrany osobných údajov, kde poskytujeme úplné služby v zmysle platných zákonov a to najmä:

  • školenia oprávnených a zodpovedných osôb pre prácu s osobnými údajmi a to jednak individuálne u klienta, alebo hromadne v nami zabezpečených priestoroch
  • konzultačnú činnosť
  • vypracovanie bezpečnostných projektov pre ochranu osobných údajov
  • vypracovanie bezpečnostných projektov pre kamerové systémy
  • vypracovanie bezpečnostných projektov pre priemyselnú a informačnú bezpečnosť
  • vypracovanie kompletnej dokumentácie pre evidenciu a registráciu informačných systémov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov
  • súčinnosť pri riešení individuálnych problémov a kontrolách
  • komunikácia s Úradom pre ochranu osobných údajov pri riešení problémov nedefinovaných v platných