Konzultačná činnosť

Aj keď absolvujete desiatky školení, konferencií, či sme vzdelaní v odbore, predsa sa stane, že sa potrebujete poradiť, skonzultovať prípad, ktorého riešenie nie je jednoznačné. A v praxi kde vzniká niekedy aj stovky rôznych situácií alebo špecifických prípadov sa táto nutnosť prejavuje veľmi často.

Oblasť ochrany osobných údajov, je práve tento prípad. Preto sme tu pre Vás na rôznych úrovniach konzultácií. Nemusíte byť hneď naším klientom, predsa sa môžete na nás obrátiť v spomínaných situáciách.

Jednoduché záležitosti, kde netreba osobnú návštevu vieme s Vami riešiť telefonicky, mailom, alebo cez kontaktné formuláre. Častejšie sa však stáva, že je potrebná osobná konzultácia. Osobné návštevy sa riešia v praxi cez bežný spôsob vopred dohodnutých podmienok.

Najčastejšie sa stretávame s nasledovnými situáciami, kde spoločnosti potrebujú poradiť:

 • Posudzovanie, či pri spracúvaním OU nevzniká nebezpečenstvo narušenia práv a slobôd dotknutých osôb – čo je aj z pohľadu zákona najdôležitejšie kritérium
 • Pomoc s prípravou formulárov oboznmení so spracovaním OU a súhlasom dotknutých osôb,
 • Posúdenie aktuálneho stavu vedenia Záznamov o spracovateľských činnostiach
 • Analýza stavu, či ste ako prevádzkovateľ prijali primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov
 • Existujú opatrenia na zabránenie nasledovných situácií? :
  • náhodným ako aj nezákonným poškodením a zničením
  • náhodnou stratou alebo zmenou
  • nedovoleným prístupom a sprístupnením osobných údajov
  • neprípustné formy spracúvania

Následne, na základe posúdenia reálneho stavu spracovania OU Vám navrhneme opatrenia, pomôžeme Vám ich aplikovať do praxe tak, aby spracovanie OU vo Vašej spoločnosti bolo v súlade s zákonom č. 18/2018 Z.z a nariadenia EP a R (EU) 2016/679 z 20. apríla 2016 (Nariadenie GDPR).