Novela zákona o ochrane OU.

GDPR

           Dňa 19.12.2017 podpísal prezident Slovenskej republiky zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon
nadobudne účinnosť dňa 25.5.2018 a zruší zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Schválené znenie zákona je možné pozrieť si na stránke Národnej rady SR.