Registrácia

Oboznámenie so spracovaním OU.

Podľa článku 13., NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajova zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov potvrdzujem, že som bol pred udelením súhlasu Oboznámení so spracovávaním OU.

  • Registrácia nového uživateľa

  • Kontaktné údaje

  • Minimum length of 8 characters.

    Zdieľaj