streda, 29 novembra, 2023

Webinár – Školenie o ochrane osobných údajov v súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

     V súvislosti s pravidlami ochrany osobných údajov (GDPR) je potrebné zabezpecit pravidelné školenie osôb prichádzajúcich do styku s osobnými údajmi (oprávnené osoby). Úrad na ochranu osobných údajov vo svojej metodike stanovuje, že každý Prevádzkovatel musí zabezpecit pravidelné periodické vzdelávanie zamestnancov v oblasti ochrany osobných údajov s cielom priebežného zvyšovania  povedomia v danej problematike v intervale 0,5 -1 roka.    

    Pre absolvovanie videokonferencie nie je potrebné inštalovat akýkolvek software, ani sa nikde registrovat. Všetko co je potrebné urobit je kliknúť na link v zaslanom maile s prihlasovacími údajmi, zadat svoje meno, heslo a týmto vstúpit do Videokonferencie. Link a prihlasovacie údaje  pre vstup do videokonferencie a štúdijné materiály budú úcastníkovi školenia zaslané po registrácií (zaslaní objednávky).

      V prípade, že by Vám uvedený termín alebo forma školenia  nevyhovovala, môžete si dohodnút individuálny termín a formu realizácie školenia (bud osobne alebo Webinár). Prispôsobíme sa Vaším požiadavkám.

Link a prihlasovacie údaje pre vstup do videokonferencie a štúdijné materiály v elektronickej forme budú úcastníkovi školenia zaslané po uhrade predfaktúry.

   Školenie bude realizované naživo, t.j. aktívne sa budete môct pýtat na konkrétne problémy, ktoré Vás zaujímajú, alebo ich potrebujete vyriešit. Po jeho ukoncení Vám poštou zašleme originál faktúry a osvedcenie o absolvovaní školenia. V prípade, že by Vám uvedený termín nevyhovoval, je možné si dohodnút aj individuálny termín školenia.

     Cena školenia zostáva nezmenená 48,5 € bez DPH (58,25 € s DPH).

    V prípade otázok nás prosím kontaktujte na tel. císle 0915 358 925 alebo e-mailom na info@amavex.sk.

Udalosť vypršala

Autor: Amavex

Podrobnosti harmonogramu udalostí

  • 13 septembra, 2023 9:00 am   -   12:00 pm
  • 27 septembra, 2023 9:00 am   -   12:00 pm
Zdieľajte túto udalosť
PRIDAJTE DO SVOJEHO KALENDÁRA