utorok, 14 marca, 2023

Webinár – Školenie o ochrane osobných údajov v súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

     V súvislosti s pravidlami ochrany osobných údajov (GDPR) je potrebné zabezpecit pravidelné školenie osôb prichádzajúcich do styku s osobnými údajmi (oprávnené osoby). Úrad na ochranu osobných údajov vo svojej metodike stanovuje, že každý Prevádzkovatel musí zabezpecit pravidelné periodické vzdelávanie zamestnancov v oblasti ochrany osobných údajov s cielom priebežného zvyšovania  povedomia v danej problematike v intervale 0,5 -1 roka.    

  Videokonferencie realizujeme prostredníctvom integrovaného videosystému na našich web stránkach. Pre absolvovanie videokonferencie nie je potrebné inštalovat akýkolvek software, ani sa nikde registrovat. Všetko co je potrebné urobit je navštívit naše stránky, zadat svoje meno, heslo a týmto vstúpit do Videokonferencie. Link a prihlasovacie údaje pre vstup do videokonferencie a štúdijné materiály v elektronickej forme budú úcastníkovi školenia zaslané po uhrade predfaktúry.

   Školenie bude realizované naživo, t.j. aktívne sa budete môct pýtat na konkrétne problémy, ktoré Vás zaujímajú, alebo ich potrebujete vyriešit. Po jeho ukoncení Vám poštou zašleme originál faktúry a osvedcenie o absolvovaní školenia. V prípade, že by Vám uvedený termín nevyhovoval, je možné si dohodnút aj individuálny termín školenia.

     Cena školenia zostáva nezmenená 48,5 € bez DPH (58,25 € s DPH).

    V prípade otázok nás prosím kontaktujte na tel. císle 0915 358 925 alebo e-mailom na info@amavex.sk.

Objednať:

Typ lístka: Množstvo lístkov Cena za lístok:
Lístok

22.3.2023

58,25
Lístok

29.3.2023

58,25
Množstvo: Celkom

Autor: Amavex

Podrobnosti harmonogramu udalostí

  • 22. marca 2023 9:00   -   12:00
  • 29. marca 2023 9:00   -   12:00
Zdieľajte túto udalosť
PRIDAJTE DO SVOJEHO KALENDÁRA