Vitajte na stránkach spoločnosti Amavex, s.r.o. poskytovateľa komplexných služieb v oblasti Kybernetickej bezpečnosti a Ochrany osobných údajov (GDPR).

Zoznam poskytovaných služieb

Školenia o Kybernetickej bezpečnosti a GDPR
Videokonferencie
Školenie u klienta
E-Learning
Spracovanie bezpečnostnej dokumentácie
Posúdenie vplyvu na ochranu OU
Analýza rizík a prijatie primeraných bezpečnostných opatrení
Spracovanie Bezpečnostných smerníc
Vypracovanie Testu proporcionality
Bezpečnostný projekt
Bezpečnostná správa
Zodpovedná osoba
Bezpečnostný správca
Konzultačná činnosť
Bezpečnostný Software
Penetračné testy
Balíčky služieb
GDPR Mini
GDPR Štandard
GDPR Maxi

Pripravované podujatia

Prehľad všetkých pripravovaných akcií nájdete v sekcií Podujatia.

Najnovšie články

5 Najbežnejších kybernetických útokov, ktoré treba poznať

V dnešnej digitálnej dobe je dôležité mať prehľad o rôznych formách kybernetických útokov, ktoré môžu ohroziť našu bezpečnosť online. Tieto útoky sa líšia v metódach a cieľoch, ale ich cieľom je zvyčajne získaťinformácie alebo spôsobiť škodu našim počítačom alebo siatiam. Bezpečnostný incident v oblasti kybernetickej bezpečnosti označuje nežiaduci alebo neoprávnený prístup, zneužitie, deštrukciu alebo straty údajov alebo informácií v informačných systémoch, počítačových sieťach alebo elektronických zariadeniach. Typy […]

Denial-of-Service (DoS) Attack: Nedostupnosť služby

DoS útoky sú zamerané na znemožnenie normálneho fungovania služieb, systémov alebo sietí tým, že zamestnávajúzdroje tak, aby legitímni používatelia nemohli získať prístup alebo využívať tieto služby. Útočníci často využívajú rôzne techniky, aby preťažili dostupné kapacity alebo vyčerpali dostupné zdroje, čím spôsobia nedostupnosť cieľového systému. Zneužitie Slabých Miest Útočníci často využívajú slabé miesta v zabezpečení alebo konfigurácii systémov na dosiahnutie ich cieľa. To môže zahŕňať využívanie softvérových chýb, neaktualizovaných systémov […]

Phishingové a Pharmingové Útoky: Nebezpečenstvá v Kybernetickom Svete

Phishing Phishing je forma kybernetického útoku, pri ktorom útočníci vytvárajú klamlivé situácie s cieľom získať citlivéinformácie od obetí. Títo útočníci často využívajú klamlivé e-maily, webové stránky alebo správy, ktoré sa tvária ako dôveryhodné zdroje. Spôsob útoku Príklady Phishingových Útokov Pharming Pharming je útok, pri ktorom útočníci falšujú DNS záznamy alebo používajú malvérové techniky na presmerovanie obetí na falošné webové stránky bez ich vedomia. Cieľom je získať citlivé informácie, ako prihlasovacie údaje alebo bankové údaje. Spôsob útoku Príklady Pharmingových Útokov Ochrana a […]

Ransomware útoky: Analýza, Prevencia a Následky

Ransomware predstavuje jednu z najzávažnejších kybernetických hrozieb dnešnej doby. Ide o škodlivý softvér, ktorý blokuje prístup k údajom alebo systémom a požaduje výkupné za ich obnovenie. Tento typ útoku sa stal populárnym medzi kybernetickými kriminálnikmi kvôli jeho efektívnosti a schopnosti spôsobiť značné škody. Spôsob útoku  Ransomware sa často šíri prostredníctvom infikovaných e-mailových príloh, webových stránok […]

Prehľad všetkých článkov nájdete v sekcií Články.

Diskusné a konzultačné fórum

Spracovanie nezáväznej cennovej ponuky.

Potrebujete spracovať alebo aktualizovať bezpečnostnú dokumentáciu? Zdarma pre Vás pripravíme nezáväznú cennovú ponuku pre spracovanie kompletnej dokumentácie požadovanej zákonom č. 18/2018 Z.z a nariadením EP a R (EU) 2016/679 z 20. apríla 2016 (Nariadenie GDPR).