5 Najbežnejších kybernetických útokov, ktoré treba poznať

Kybernetická bezpečnosť

V dnešnej digitálnej dobe je dôležité mať prehľad o rôznych formách kybernetických útokov, ktoré môžu ohroziť našu bezpečnosť online. Tieto útoky sa líšia v metódach a cieľoch, ale ich cieľom je zvyčajne získaťinformácie alebo spôsobiť škodu našim počítačom alebo siatiam. Bezpečnostný incident v oblasti kybernetickej bezpečnosti označuje nežiaduci alebo neoprávnený prístup, zneužitie, deštrukciu alebo straty údajov alebo informácií v informačných systémoch, počítačových sieťach alebo elektronických zariadeniach.

Typy bezpečnostných incidentov:

 1. Malware Attack

  •  Útoky pomocou malvéru (napr. vírusy, červi, ransomware), ktoré infikujú systémy a šíria sa v sieťach na škodu používateľom.

 2. Phishing

  •  Útoky, kde útočníci sústreďujú svoje úsilie na získanie citlivých informácií (heslá, bankové údaje) pomocou falošných e-mailov alebo webových stránok.

 3. Denial-of-Service (DoS) Attack

  •  Útok, ktorý zahltí cieľový systém alebo sieť, čím bráni legitímnym používateľom v prístupe k službám.

 4. Útok zvnútra

  •  Bezpečnostné hrozby vytvorené alebo povolané vnútri organizácie, kde zamestnanci alebo interní aktéri zneužívajú svoje práva alebo prístup k systémom.

 5. Zneužitie neoprávneného prístupu

  • Útoky, kde neoprávnené osoby získajú prístup k systémom, ktoré by nemali mať, a následne ich zneužijú.

V ďalšej časti je detailnejší popis jednotlivých typov útokov s praktickými príkladmi a preventívnymi opatreniami na ich predchádzanie.

Musíte sa prihlásiť, aby sa vám tento obsah zobrazil.Prosím . Nie ste členom? Pridajte sa k nám