Konzultačná činnosť

Cena:

Pokračovať v nákupe Katalógové číslo: 5054 Kategória:

Popis

       Aj keď absolvujete desiatky školení, konferencií, či ste vzdelaní v odbore, predsa sa stane, že sa potrebujete poradiť, skonzultovať prípad, ktorého riešenie nie je jednoznačné. A v praxi kde vzniká niekedy aj stovky rôznych situácií alebo špecifických prípadov sa táto nutnosť prejavuje veľmi často.

Čo ponúkame:

  • Posudzovanie, či pri spracúvaním OU nevzniká nebezpečenstvo narušenia práv a slobôd dotknutých osôb – čo je aj z pohľadu zákona najdôležitejšie kritérium
  • Pomoc s prípravou formulárov oboznmení so spracovaním OU a súhlasom dotknutých osôb,
  • Posúdenie aktuálneho stavu vedenia Záznamov o spracovateľských činnostiach
  • Analýza stavu, či ste ako prevádzkovateľ prijali primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov