Registracia

Oboznámenie so spracovaním OU.

Podľa článku 13., NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajova zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov potvrdzujem, že som bol pred udelením súhlasu oboznámení so spracovaním OU za učelom registrácie do klientskej zóny. Detailné informácie sú dostupné na  stránke Oboznámenie so spracovaním OU.

Registračný formulár

Zdarma