Kybernetická bezpečnosť

Pri ochrane citlivých údajov je potrebné zaistiť, aby bezpečnostné prostriedky a mechanizmy poskytovali integrovanú ochranu informačného systému a boli zabezpečené všetky funkcie informačného systému z hľadiska integrity, dôvernosti a dostupnosti v oblasti informačnej, fyzickej a objektovej a personálnej bezpečnosti.

Vnútorný systém zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti, upravuje práva a povinnosti zamestnancov spoločnosti v súvislosti s riešením kybernetických bezpečnostných incidentov za podmienok ustanovených zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti  a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Pripravili sme pre Vás:

  • Školenie o  základných pravidlách kybernetickej ochrany v zmysle zákona č. 69/2018 Z.z. – Zákona o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • Školenie o základných pravidlách kybernetickej hygieny,
  • Vypracovanie Bezpečnostného projektu informačného systému v súlade so zákonom NR SR č. 69/2018 Z.z. o Kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Spracovanie interných smerníc v oblasti kybernetickej bezpečnosti a kybernetickej hygieny.