Članky

5 Najbežnejších kybernetických útokov, ktoré treba poznať

V dnešnej digitálnej dobe je dôležité mať prehľad o rôznych formách kybernetických útokov, ktoré môžu ohroziť našu bezpečnosť online. Tieto útoky sa líšia v metódach a cieľoch, ale ich cieľom je zvyčajne získaťinformácie alebo spôsobiť škodu našim počítačom alebo siatiam. Bezpečnostný incident v oblasti kybernetickej bezpečnosti označuje nežiaduci alebo neoprávnený prístup, zneužitie, deštrukciu alebo straty údajov alebo informácií v informačných systémoch, počítačových sieťach alebo elektronických zariadeniach. Typy […]

Continue Reading

Denial-of-Service (DoS) Attack: Nedostupnosť služby

DoS útoky sú zamerané na znemožnenie normálneho fungovania služieb, systémov alebo sietí tým, že zamestnávajúzdroje tak, aby legitímni používatelia nemohli získať prístup alebo využívať tieto služby. Útočníci často využívajú rôzne techniky, aby preťažili dostupné kapacity alebo vyčerpali dostupné zdroje, čím spôsobia nedostupnosť cieľového systému. Zneužitie Slabých Miest Útočníci často využívajú slabé miesta v zabezpečení alebo konfigurácii systémov na dosiahnutie ich cieľa. To môže zahŕňať využívanie softvérových chýb, neaktualizovaných systémov […]

Continue Reading

Phishingové a Pharmingové Útoky: Nebezpečenstvá v Kybernetickom Svete

Phishing Phishing je forma kybernetického útoku, pri ktorom útočníci vytvárajú klamlivé situácie s cieľom získať citlivéinformácie od obetí. Títo útočníci často využívajú klamlivé e-maily, webové stránky alebo správy, ktoré sa tvária ako dôveryhodné zdroje. Spôsob útoku Príklady Phishingových Útokov Pharming Pharming je útok, pri ktorom útočníci falšujú DNS záznamy alebo používajú malvérové techniky na presmerovanie obetí na falošné webové stránky bez ich vedomia. Cieľom je získať citlivé informácie, ako prihlasovacie údaje alebo bankové údaje. Spôsob útoku Príklady Pharmingových Útokov Ochrana a […]

Continue Reading

Ransomware útoky: Analýza, Prevencia a Následky

Ransomware predstavuje jednu z najzávažnejších kybernetických hrozieb dnešnej doby. Ide o škodlivý softvér, ktorý blokuje prístup k údajom alebo systémom a požaduje výkupné za ich obnovenie. Tento typ útoku sa stal populárnym medzi kybernetickými kriminálnikmi kvôli jeho efektívnosti a schopnosti spôsobiť značné škody. Spôsob útoku  Ransomware sa často šíri prostredníctvom infikovaných e-mailových príloh, webových stránok […]

Continue Reading

Ochrana osobných údajov 

V dnešnej dobe, keď sme všetci výrazne prepojení a naše osobné údaje sú čoraz viac digitalizované, ochrana osobných údajov sa stala nevyhnutnosťou. Osobné údaje nám poskytujú dôležité informácie o našej identite, preferenciách a správaní, a preto je dôležité venovať väčšiu pozornosť ich ochrane. V tomto článku sa pozrieme na dôležitosť ochrany osobných údajov a poskytneme […]

Continue Reading

Kybernetická bezpečnosť v digitálnom veku

V dnešnej digitálnej ére, kedy je internet neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života, kybernetická bezpečnosť sa stala kľúčovou prioritou pre jednotlivcov, podniky aj vlády. S nárastom počtu kybernetických hrozieb a zraniteľností je dôležité venovať väčšiu pozornosť ochrane našich digitálnych systémov. V tomto článku sa pozrieme na výzvy a trendy v oblasti kybernetickej bezpečnosti a možnosti, ako […]

Continue Reading

Homeoffice

Po vyhlásení mimoriadneho stavu a zavedení prísnych karanténnych opatrení vyzvali hlavný hygienik, premiér aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny zamestnávateľov, aby ľuďom umožnili  pracovať čo najviac z domu. Z doteraz často prezentovaného zamestnaneckého benefitu sa stáva nevyhnutnosť, na ktorú sme však doteraz na Slovensku neboli veľmi zvyknutí. Podľa európskeho štatistického úradu Eurostat totiž túto možnosť doteraz využívalo pravidelne iba […]

Continue Reading

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR

Schválené znenie zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zákonom sa slovenský právny poriadok harmonizuje s nariadením (GDPR). Zákon č. 18/2018 Z. z. je dostupný na portáli Slov-lex. Zákon nadobudne účinnosť dňom 25.5.2018.

Continue Reading

Novela zákona o ochrane OU.

           Dňa 19.12.2017 podpísal prezident Slovenskej republiky zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon nadobudne účinnosť dňa 25.5.2018 a zruší zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Schválené znenie zákona je možné pozrieť si na stránke Národnej rady SR.

Continue Reading