Webinár – Školenie o základných pravidlách Ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v zmysle Zákona č. 297/2008 Z.z.

Cena:

Popis

Školenie o základných pravidlách  Ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v zmysle Zákona č. 297/2008 Z.z. pojednáva o právach a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu  Jeho hlavným cieľom zabraňovať tzv. „praniu špinavých peňazí“.

.

Termín konania:   dohodou podľa Vašich požiadaviek
Miesto konania:  dohodou podľa Vašich požiadaviek – v rámci celej SR

Uvedená cena je konečná vrátane DPH, neúčtujeme si k nej žiadne ďalšie poplatky. V cene školenia: študijné materiály v papierovej aj elektronickej forme, vystavenie osvedčenia.